Xử lý nứt bê tông sàn

Hiện trạng công trình: Tại công trình cơ sở sản xuất mì sợi 4 tầng lầu đường Lũy Bán Bích, Quận Tân Phú xảy ra hiện trạng nứt tại tầng 3 và tầng 4. Những vết nứt kéo dài theo chiều rộng của sàn, vết nứt giữa sàn và cắt nhau. Vết nứt có độ rộng từ 0,2mm đến 0,6mm.

Biện pháp thi công:

Thi công bằng phương pháp xử lý nứt bê tông bằng hệ thống xylanh bơm keo Epoxy E-500 vào bên trong vết nứt để hàn gắn và tăng cường độ cho bê tông sàn.

Những hình ảnh thi công tại công trình:

 Độ lan tỏa của keo Epoxy khi bơm lên sàn bê tông

Hình ảnh thi công bơm keo vào vết nứt bê tông sàn

Hình ảnh thi công bơm keo vào vết nứt bê tông sàn

Tiến hành phủ sơn nước hoàn thiện bề mặt sàn bê tông.

Sau khi công tác  thi công bơm keo đã hoàn thành.

Tiến hành đục bỏ các xylanh, làm phẳng bề mặt và hoàn thiện sơn lại bề mặt sàn bê tông.