Chống dột mái tôn nhà xưởng công ty cà phê hòa tan Trung Nguyên( Dĩ An, Bình Dương)

Nhà xuỏng công ty với diện tich trên 9.000 m2 đã hoạt động hơn 10 năm. Mái tôn bị dột và rỉ sét tại nhiều vị trí. Cần thi công chống dột mái tôn bằng vật liệu chuyên dụng.

Những hình ảnh đã thi công tại công trình

Thi công xử lý chống dột mái tôn tại vị trí đinh vít và tiếp giáp sóng tôn bằng vật liệu chống dột cùng lưới thủy tinh.

(Theo phukhanh.com)