Bơm Vữa Không Co Ngót Sikagrout, Bestgrout, Basf

Phú Khánh chuyên thi công bơm vữa không co ngót sika grout. Sika Grout là vữa rót gốc xi măng, tự san bằng, không co ngót với thời gian cho phép thi công được kéo dài để thích ứng với nhiệt độ địa phương