Xử lý chống thấm sàn bê tông Standard Factory Tower

I- BÁO CÁO KHẢO SÁT:

      * Hiện trạng các hạng mục:

1) Thấm rãnh thoát nước sàn mái trục A/2-6.

2) Thấm sàn mái trục B/1-2, trục 2/A-B, trục D/1-3.

3) Thấm tại vị trí đường ống.

4) Thấm điểm từ sân thượng xuống tầng 6.

5) Chống thấm khung cửa sổ tầng 5 và tầng 6.

6) Nứt bê tông sàn đà trục 6/B-C.

7) Nứt thấm nước khu vực ô cầu thang trục 7-8/D-E.

8) Nứt tường gạch tầng 6.

II – QUI TRÌNH THI CÔNG CHO TỪNG HẠNG MỤC:

1)      Thấm rãnh thoát nước sàn mái trục A/2-6.

Đục bỏ lớp hồ vữa bên trên bề mặt sênô.

Đục sâu hình chữ V theo đường nứt trên sênô.

Vệ sinh và làm khô bề mặt sênô.

Tiến hành thi công xử lý đường nứt bằng hỗn hợp keo Epoxy 1400 trộn cát khô.

+ Phủ lớp keo hai thành phần Epoxy 1400 vào đường nứt để tạo độ kết dính hai bề mặt bêtông.

+ Chèn hỗn hợp keo Epoxy 1400 và cát khô tỉ lệ 1/4 vào đường nứt.Phủ lớp keo Epoxy thứ 2  lên bề mặt vừa chèn hỗn hợp Epoxy và cát.

Tiến hành thi công phủ lớp chống thấm T100 ban đầu.

Tiến hành dán lưới thủy tinh lên vị trí đường nứt đã được chèn Epoxy cát.

Tiến hành thi công phủ lớp chống thấm T100 thứ hai và hoàn thiện bề mặt khi keo đã đóng rắn .

2)      Thấm sàn mái trục B/1-2, trục 2/A-B, trục D/1-3.

Đục bỏ lớp hồ vữa,gạch lát bên trên vị trí thấm đến bề mặt bêtông.Diện tích đục từ chân tường ra 50cm.Vệ sinh sạch sẽ và làm khô bề mặt.Tạo vát góc với chân tường bằng hồ vữa.

Tiến hành thi công phủ lớp chống thấm T100 ban đầu.

Tiến hành dán lưới thủy tinh lên vị trí vát góc với chân tường.

Tiến hành thi công phủ lớp chống thấm T100 thứ hai và hoàn thiện bề mặt khi keo đã đóng rắn .

 3)      Thấm tại vị trí đường ống.

Đục bỏ lớp hồ vữa,gạch lát xung quanh vị trí chân ống cho đến bề mặt bê tông.

Đục sâu xung quanh ống.Vệ sinh bề mặt.

Phủ lớp keo Epoxy lên xung quanh ống.Chèn sikaflex vào chân ống.

Tiến hành thi công phủ lớp chống thấm T100 ban đầu.

Tiến hành dán lưới thủy tinh xung quanh chân ống.

Tiến hành thi công phủ lớp chống thấm T100 thứ hai và hoàn thiện bề mặt khi keo đã đóng rắn.

4)  Thấm điểm từ sân thượng xuống tầng 6.

Đục bỏ lớp hồ vữa bên dưới để xác định vị trí thấm xuống tầng 6.

Tiến hành gắn kim một chiều,bơm keo trương nở PU vào vị trí rò rỉ nước xuống bên dưới sân thượng.

Gỡ bỏ kim và làm phẳng bề mặt bê tông.

5) Chống thấm khung cửa sổ tầng 5 và tầng 6.

 Gỡ bỏ các đường ron bằng silicone hiện có trên bề mặt.

 Vệ sinh và làm khô tại các đường ron đã được gỡ bỏ.

 Tiến hành phủ hỗn hợp keo Epoxy 1400 vào các đường ron.

 Tiến hành chèn sikaflex lên bề mặt đường ron đã được phủ keo.

 Hoàn thiện bề mặt sàn khi keo đã đóng rắn.

6) Nứt bê tông sàn đà trục 6/B-C.

Bề mặt của vết nứt, nơi cần được bơm Epoxy để sửa chữa cần phải được vệ sinh sạch sẽ  loại bỏ vết sơn bằng máy mài hoặc bàn chà sắt.

Gắn tấm BC vào các vị trí trên đường nứt, khoảng cách giữa các tấm BC khoảng 20- 25cm tuỳ theo độ rộng của vết nứt. Cần phải bảo đảm chắc chắn rằng tấm BC đã được gắng giữa vết nứt.

 Dọc theo bề mặt của vết nứt cần phải được quét một lớp keo kết dính nhanh để bảo đảm khi bơm keo vào vết nứt không bị tràng ra ngoài.

Dùng vật liệu keo Epoxy E500 để tiến hành việc bơm keo vào đường nứt đã gắn tấm định vị BC.

Khi vật liệu bơm vào vết nứt đủ cứng (khoảng 7 giờ) thì có thể gỡ bổ tấm BC. Sau khi gở bỏ tấm BC để mài bỏ những vật liệu còn dính lại trên bề mặt và hoàn thiện bề mặt.

7) Nứt thấm nước khu vực ô cầu thang trục 7-8/D-E.

Hiện tại vết nứt đang khô chúng tôi đề nghị xử lý theo phương pháp nứt bêtông sàn như đã nêu ở mục 6. Thay vì thi công xử lý chống thấm ngược.

Bởi vì bề mặt vết nứt khô xử lý bằng keo Epoxy chuyên dụng xử lý nứt sẽ đảm bảo hơn rất nhiều so với phương pháp chống thấm ngược.

8) Nứt tường gạch tầng 6.

Đục sâu hình chữ V theo đường nứt trên tường gạch.

Vệ sinh và làm khô bề mặt đường nứt.

Tiến hành thi công xử lý đường nứt bằng hỗn hợp keo Epoxy 1400 trộn cát khô.

+ Phủ lớp keo hai thành phần Epoxy 1400 vào đường nứt để tạo độ kết dính hai bề mặt tường.

+ Chèn hỗn hợp keo Epoxy 1400 và cát khô tỉ lệ 1/4 vào đường nứt.Phủ lớp keo Epoxy thứ 2  lên bề mặt vừa chèn hỗn hợp Epoxy và cát.

+ Hoàn thiện bề mặt khi keo đã đóng rắn.