Thi công chống dột mái tôn nhà xưởng tại công ty DB Schenker Việt Nam

Hiện trạng mái tôn đang bị dột tại vị trí tiếp giáp tôn và tường chắn tôn, vị trí cạnh cửa sổ, vị trí tôn ốp đỉnh mái.

–  Thi công chống dột mái tôn tại vị trí tiếp giáp mái tôn và tường chắn tôn bằng vật liệu thích hợp.
–  Thi công chống dột mái tôn, ngăn nước mưa thấm tại vị trí cạnh cửa sổ bằng vật liệu chống dột kháng tia tử ngoại và vải thủy tinh.
–  Thi công chống dột mái tôn, ngăn nước mưa thấm tại vị trí tôn ốp đỉnh mái bằng vật liệu chống dột  kháng tia tử ngoại và lưới thủy tinh.

* Hình ảnh hiện trạng chống dột mái tôn tại công trình

Hiện trạng vị trí rò rỉ nước mưa gây dột mái tôn.
Hiện trạng vị trí đã được thi công chống dột mái tôn bằng vật liệu chuyên dụng.
( Theo phukhanh.com và phukhanh.com.vn )