Xử lý chống dột mái tôn nhà xưởng công ty TNHH Mapletree Việt Nam

Mái tôn nhà xưởng đã được xây dựng gần 10 năm có nhiều vị trí hư hỏng và mục tôn.

–  Hiện trạng mái tôn bị rỉ sét và mục tại vị trí tiếp giáp ngang sóng tôn. Theo thời gian sử dụng nhiều vị trí đinh vít bị bung gây ra dột mái tôn. Tại các vị trí tiép giáp dọc sóng tôn bị dột nước mưa khi trời mưa có gió lớn. Dột nước mưa tại vị trí tôn sáng, vị trí có độ hở lớn so với bề mặt mái tôn.

* Hình ảnh hiện trạng chống dột mái tôn tại công trình

Vị trí tôn bị mục sét tại điểm tiếp giáp ngang sóng tôn.

Vị trí tôn ốp nóc bị dột do lượng nước mưa len ngược vào phía bên trong mái tôn.

Vị trí tôn sáng đã bị bong tróc, Đinh vít bị bung cần gia cố lại và chống dột mái tôn.

* Hình ảnh thi công chống dột mái tôn tại công trình

Thi công chống dột mái tôn tại vị trí tiếp giáp dọc sóng tôn.

Thi công chống dột toàn bộ mái tôn. Tại vị trí đinh vít, tiếp giáp dọc sóng tôn, tiếp giáp ngang sóng tôn và vị trí tôn ốp nóc.

Hoàn thiện bề mặt chống dột mái tôn.

( Theo phukhanh.com,  phukhanh.com.vn )