Xử lý nứt bê tông Villa Park

Xử lý nứt bê tông tại khu Villa Park

Những hình ảnh thi công tại công trình do phú khánh chụp lại

xu ly nut be tong

Các căn hộ xảy ra hiện trạng nứt bê tông.

Sàn bê tông bị nứt chủ yếu tại các vị trí có đường ống điện đi âm trong bê tông.

xu ly nut be tong

Sikadur 752 được sử dụng bơm vào đường nứt.

xu ly nut be tong

Gia cố các tấm định vị BC để bơm keo vào đường nứt

xu ly nut be tong

                 Tiến hành công tác bơm keo

xu ly nut be tong

Vị trí bơm keo đã xuyên sàn bê tông lên trên bề mặt