Xử lý rò rỉ nước hầm máy nhà máy tôn Nam Kim

Xử lý rò rỉ nước hầm máy

Tại hiện trạng công trình,các vị trí mạch ngừng thấm nước chảy thành dòng. Dưới chân tường có hiện tượng rò rỉ nước, gây ra hiện tượng ngập nước trên bề mặt độ cao 10cm.

Hiện trạng công trình :

Các vị trí thấm chủ yếu tại mạch ngừng bê tông và góc giữa bê tông sàn với tường vây bê tông.

xu ly ro ri nuoc

xu ly ro ri nuoc

xu ly ro ri nuoc

xu ly ro ri nuoc

xu ly ro ri nuoc

Hiện trạng công trình khi đã tiến hành công tác bơm keo :

xu ly ro ri nuoc

xu ly ro ri nuoc

xu ly ro ri nuoc

xu ly ro ri nuoc

(Theo phukhanh.com)