Xử lý rò rỉ nước tầng hầm nhà máy tôn Đại Thiên Lộc

Xử lý rò rỉ nước tầng hầm

Thi công xử lý rò rỉ nước tại tầng hầm đặt các linh kiện máy móc dùng để cán tôn tại nhà máy tôn ĐẠI THIÊN LỘC khu công nghiệp Sóng Thần 3.

* Báo cáo hiện trạng công trình:

Rò rỉ nước tại vách tầng hầm, mạch ngưng của vách bê tông vào bên trong tầng hầm vận hành máy cuộn tone của nhà máy.
Tại vị trí thấm bê tông tường vây có hiện tượng rỗ khá nhiều.
Nước rò rỉ vào bên trong theo dòng lớn gây hoan ố một khu vực tường bê tông.Nước rò rỉ làm ngập bề mặt tầng hầm hơn 40cm.
Theo báo cáo như trên công ty chúng tôi đã đề ra quy trình thi công xử lý rò rỉ nước bằng phương pháp bơm keo áp lực cao.

* Qui trinh thi công phương pháp bơm keo áp lực cao:

Bơm nước ra khỏi tầng hầm để tiến hành xác định điểm thấm cho công tác thi công.
Đục bỏ lớp bê tông bị rỗ bên ngoài vị trí thấm để xác định vị trí rò rỉ nước.
Tiến hành gắn kim bơm một chiều để tiến hành bơm keo vào bên trong vị trí thấm.
Sử dụng chất đông kết nhanh để trám trét các vị rí bê tông bị rỗ.
Tiến hành bơm keo trương nở PU – SL 669 vào bên trong bê tông tại các vị trí gắn kim một chiều.
Gỡ bỏ kim bơm và hoàn thiện bề mặt khi đã tiến hành xong việc bơm keo ngăn rò rỉ nước.

Đánh giá hiện trạng vị trí thấm khi thi công hoàn thành:

Khi công tác thi công hoàn thành tại vị trí thấm đã không còn hiện thấm. Bề mặt khô ráo đảm bảo cho công tác vận hành máy cuộn tone tại nhà máy của chủ đầu tư.