Dự án xử lý vết nứt bê tông sàn tại công trình Five Star Tower.

Xử lý vết nứt bê tông sàn tại công trình Five Star Tower.

– Hiện tượng nứt bê tông xảy ra tại nhiều vị trí. Vết nứt từ 0,3mm đến 0,7mm. Sàn bê tông có độ dày khoảng 170 mm (không quá 300mm) cần xử lý bằng hệ thống xylanh. Những vết nứt này đều xuyên qua sàn bê tông gây hiện tượng thấm tại các vị trí vết nứt.

– Các vết nứt vừa xảy ra khi tháo dỡ cốt pha, các vết nứt xuyên sàn gây thấm nước từ sàn bên trên xuống bên dưới khi sàn trên chứa nước.

–  Cần tiến hành thi công bơm keo Epoxy Pentens E-500 (hoặc Sikadur 752) vào bên trong vết nứt để ngăn vết nứt diễn ra và ngăn hiện tượng thấm nước vào sàn bê tông tại vị trí vết nứt khi tiến hành đưa công trình vào vận hành. Gây ảnh hưởng đến tuổi thọ của công trình.

* Hình ảnh hiện trạng công trình

 

Thi công đặt và gia cố các tấm định vị theo vết nứt sàn bê tông.

 

Thi công đặt và gia cố các tấm định vị theo vết nứt sàn bê tông.

Sử dụng hệ thống xylanh để được vật liệu Epoxy vào bên trong vết nứt sàn bê tông. Theo phương pháp xử lý nứt sàn bê tông.

Sử dụng hệ thống xylanh để được vật liệu Epoxy vào bên trong vết nứt sàn bê tông. Theo phương pháp xử lý nứt bê tông.

Sử dụng hệ thống xylanh để được vật liệu Epoxy vào bên trong vết nứt sàn bê tông. Theo phương pháp xử lý nứt bê tông sàn.

Hiện trạng keo bơm điền đầy vào vết nứt bê tông và đi lên trên bề mặt sàn bê tông.

Theo phương pháp xử lý nứt sàn bê tông.

Vệ sinh hoàn thiện bề mặt vết nứt sàn bê tông.

( Theo phukhanh.com và phukhanh.com.vn )