Dự Án Gia Cố Kết Cấu Bê Tông

Gia cố kết cấu bê tông bằng vật liệu tông hợp, đặc biệt là tấm sợi Carbon (CFRP – Carbon Fiber – Reinforced Polymer) hiện là một giải pháp gia cường kết cấu công trình phổ biến.

Tổng Hợp Các Dự Án Gia Cố Kết Cấu Do Phú Khánh Triển Khai